Better Life Canadian Immigraion Services

تحصيلمدارس

پذیرش تحصیلی (مدارس)

تحصیل در مدارس کانادا، برای والدینی که می‌خواهند فرزندشان در خارج از کشور تحصیل کند، انتخابی است امکان پذیر. مدارس در کانادا زیر نظر هر استان اداره می‌شوند؛ بنابراین، هر استان استاندارد و قوانین خود را برای سیستم آموزش و پرورش خود دارد. علاوه بر این، هر استان به چندین ناحیه نیز تقسیم می‌شود که هر کدام هیئت آموزشی خود را دارند که مدارس ناحیه خود را بر اساس قوانین آموزشی استانی اداره می‌کند.

مدارس در کانادا، یا دولتی هستند و یا خصوصی؛ دانش‌آموزان خارجی می‌توانند در هردو این گروه مدارس پذیرفته شوند. فرایند گرفتن پذیرش پیچیده نیست و معمولاً، مدارس علاوه بر مدارک هویتی نیاز به دیدن ریز نمرات ۲-۳ سال تحصیلی قبلی دارند. پس از بازبینی درخواست پذیرش و پرداخت شهریه، نامه پذیرش صادر می‌شود. این نامه پذیرش، مجوز تحصیل در کانادا نیست، و پس از دریافت آن از مدرسه مورد نظر، باید برای گرفتن ویزای تحصیلی درخواست خود را به سفارت کانادا در محل اقامت خود ارسال نمود؛ تنها در صورت صدور ویزای تحصیلی و با در دست داشتن آن است که می‌توان در کانادا مشغول به تحصیل شد. اگر به هر دلیلی ویزای تحصیلی صادر نشود، شهریه پرداختی به مدرسه، به دانش آموز بازگردانده می‌شود.

پس از ورود به کانادا و پیش از شروع به تحصیل در مدرسه، از تمام دانش‌آموزان خارجی آزمون‌های زبان انگلیسی و ریاضیات انجام می‌شود. بسته به نتایج این آزمون‌ها، دانش آموز خارجی ممکن است از یک کلاس پایین‌تر از سطح کنونی خود شروع به تحصیل نماید.

همچنین، قابل ذکر است که دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال در کانادا نیاز به سرپرست دارند. این سرپرست می‌تواند دوست خانوادگی یا عضوی از فامیل دانش آموز باشد که مراقبت از او را در طول تحصیلش در کانادا بر عهده خواهد گرفت.

برای طی این مراحل، یعنی اخذ پذیرش از مدارس کانادا و درخواست ویزای تحصیلی، زندگی بهتر می‌تواند به شما یاری رساند. لطفاً برای تنظیم جلسه مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید تا اطلاعات لازم در خصوص این خدمات را در اختیار شما قرار دهیم.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092