Better Life Canadian Immigraion Services

سرمايه گذاريکارآفرینان

پرسش و پاسخ

س 1. برنامه مهاجرتی بیزینسی چیست؟

ج 1. برنامه مهاجرتی بیزینسی گروهی از انواع مهاجرت است که تحت آن اشخاص صاحب بیزینس/تجربه مدیریتی و همچنین سرمایه نسبتا بالا میتوانند برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند. در این گروه سه زیرگروه قرار دارند: سرمایه گذاران، کارافرینان و خود اشتغالان

 س 2.متقاضیان برنامه مهاجرتی بیزینسی باید چه مدارکی ارائه کنند؟

ج 2. علاوه بر فرمهای دولتی تقاضا، مدارک تحصیلی و مدارک عمومی مثل گذرنامه، شناسنامه، گواهی عدم سوءپیشینه و غیره متقاضیان مهاجرت در گروه بیزینسی باید مدارکی دال بر داشتن سوابق مدیریتی و/یا بیزینسی و همچنین سرمایه ارائه کنند.

س 3. چگونه میتوان برای مهاجرت تحت عنوان سرمایه گذار واجد شرایط بود؟

ج 3. بعنوان یک مهاجر سرمایه گذار که قصد زندگی در هر جای کانادا بجز کبک را دارد شما باید: صاحب حداقل سرمایه ای معادل 800000 دلار کانادا که از طریق فعالیتهای بیزینسی خودتان بدست آورده اید باشید، 400000 دلار آنرا به مدت 5 سال در مراکز سرمایه گذاری استانی از طریق اداره مهاجرت کانادا سرمایه گذاری کنید، و کنترل و اداره یک بیزینس را بطور موفقیت آمیز عهده دار بوده باشید یا مدیریت 5 کارمند را بمدت 2 سال عهده دار بوده باشید.

 بعنوان یک متقاضی برای استان کبک شما باید: صاحب حداقل سرمایه ای معادل 800000 دلار کانادا که از طریق فعالیتهای بیزینسی خودتان بدست آورده اید باشید، 400000 دلار آنرا به مدت 5 سال در مراکز سرمایه گذاری مورد قبول  استان کبک  سرمایه گذاری کنید، و حداقل 3 سال سابقه مدیریتی در یک بیزینس سودآور تجاری، صنعتی، یا کشاورزی داشته باشید یا حداقل 3 سال سابقه مدیریتی در دولت، یک ارگان دولتی و یا یک ارگان بین المللی داشته باشید.

س 4. چگونه میتوان برای مهاجرت تحت عنوان کارآرفرین واجد شرایط بود؟  

ج 4.  برای مهاجرت تحت عنوان کارآرفرینی شما باید: یک یا قسمتی از یک واحد تجاری را بطور موفقیت آمیز مدیریت کرده باشید، منابع مالی کافی جهت خرید یا تاسیس یک بیزینس در کانادا را داشته باشید، در مدت 2 سال پس از ورودبه کانادا یک بیزینس تاسیس، خریداری یا دریک بیزینس سرمایه گذاری کنید، و بطور فعال در اداره آن مشارکت داشته باشید.(بیزینس باید حداقل برای یک نفر کانادایی یا مقیم دائم کانادا به جز خود شخص و وابستگانش ایجاد اشتغال کرده باشد). 

س 5. قوانین و مقررات ویزای کارآفرینی به چه صورت است؟

ج 5. یک مهاجر کارآفرین باید در مدت 2 سال پس از ورود به کانادا یک بیزینس در کانادا تاسیس، خریداری یا دریک بیزینس سرمایه گذاری کند و در نتیجه در بهبود اقتصاد سهیم باشد. همچنین مشارکت فعالانه و مستمر او در مدیریت آن بیزینس و استخدام حداقل یک کانادایی یا مقیم دائم کانادا بجز خود فرد یا وابستگانش الزامی است. تلاش برای اجرای چنین شرایطی باید طی دو سال به اداره مهاجرت نشان داده شود و کارآفرین باید گزارش پیشرفت کار را طی این دو سال به اداره مهاجرت متناوبا" ارائه دهد. 

س 6. آیا یک مهاجر کارآفرین اجازه تغییر برنامه ی بیزینسی خود را دارد؟

ج 6. بعد از ورود به کانادا شما ممکن است با این مساءله برخورد کنید که برنامه بیزینسی شما با شرایط اقتصادی محلی مطابقت ندارد. در چنین حالتی شما می توانید برنامه ی بیزینسی خود را تغییر دهید ولی برگزار کردن یک جلسه مشاوره با اداره مهاجرت برای اطمینان از قابل قبول بودن بیزینس جدید لازم است.

س 7. اگر در اجرای شرایط، قوانین و مقررات ویزای مهاجرت کارآفرینی موفق نشوم چه اتفاقی می افتد؟

ج 7. کسانی که نتوانند شرایط، قوانین و مقررات ویزای مهاجرت کارآفرینی را اجرا کنند به احتمال مجبور به ترک کانادا خواهند شد.

س 8. شرایط مهاجرت از طریق خود اشتغالی چیست؟

ج 8. برای مهاجرت از طریق خود اشتغالی شما باید نشان دهید که مایل و قادر به خرید یا تاءسیس یک بیزینس در کانادا هستید و خودتان بطور دائم به آن مشغول خواهید شد و در پیشرفت اقتصادی یا فرهنگی یا هنری کانادا مشارکت خواهید داشت. بیزینس شما باید به اندازه کفایت شما و وابستگانتان تولید درآمد کند. افرادی مثل کشاورزان، صنعتگران، هنرمندان، ورزشکاران، مشاوران و گردانندگان بیزینسهای کوچک میتوانند احتمالا" در این گروه قرار گیرند.

ارزیابی در این گروه بر اساس موارد زیر است:

توانایی و سوابقه بیزینسی(اگر بعنوان زیر گروه قسمت اقتصادی ی مهاجرت از طریق خود اشتغالی اقدام می کنید)

مهارت و توانایی در کشاورزی، ورزش (در سطح جهانی)، یا هنر، و

منابع مالی کافی (جهت خرید یا تاسیس بیزینس) 

س 9. آیا بعنوان متقاضی مهاجرت در گروه بیزینسی لازم است که در بین پروسه مهاجرت یک سفر تحقیقاتی به کانادا داشته باشم؟

ج 9. به کسی که بعنوان مهاجر کارآفرین اقدام می کند توصیه می شود طی یک سفر تحقیقاتی به کانادا محیط بیزینسی منطقه مقصد را ارزیابی کند. 

س 10. آیا حداقلی برای مقدار سرمایه بعنوان یکی از شرایط مهاجرت خوداشتغالان وجود دارد؟

ج 10. مقدار سرمایه بسته به ماهیت شغلی متقاضی و محل انتخاب شده برای تاسیس بیزینس متغیر است.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092