Better Life Canadian Immigraion Services

مهاجرتخویشاوندی

پرسش و پاسخ - مهاجرت خویشاوندی

س 1. چه کسانی میتوانند بعنوان همراه جزو تقاضای مهاجرت از طریق بستگان باشند؟

ج 1. فرزندان وابسته و همسر متقاضی اصلی مهاجرت از طریق بستگان می توانند بعنوان همراه جزو تقاضای اقامت دائم کانادا باشند

س 2. چه کسی به عنوان"فرزند وابسته" محسوب می شود؟

ج 2.در مهاجرت به کانادا منظور از یک "فرزند وابسته" فرزندی است که:

در تاریخ ثبت تقاضای مهاجرت زیر 22 سال و مجرد باشد (و تا زمان ورود به کانادا مجرد بماند) یا

در هر شرایط سنی و وضعیت تاءهلی که هست، بدلیل موارد ذیل از نظر مالی به والدین خود وابسته باشد:

بدون وقفه پس از سن 22 سالگی (یا پس از ازدواج اگر قبل از 22 سالگی بوده) بطور تمام در یک موءسسه آموزشی دانشجو بوده باشد، و یا بدلیل معلولیت جسمی یا روانی قادر به حمایت خود و خانواده اش نباشد.

دانشجویانی تمام وقتی که در مجموع کمتر از یک سال وقفه در تحصیلشان داشته و کماکان از نظر مالی وابسته والدین خود باشند همچنان بعنوان "فرزند وابسته" محسوب می شوند. 

س 3. اگر وابستگان متقاضی مهاجرت ازطریق بستگان او را در مهاجرت به کانادا همراهی نکنند چه می شود؟

ج 3. تمامی وابستگان متقاضی اصلی مهاجرت ازطریق بستگان چه او را در مهاجرت به کانادا همراهی کنند چه نکنند، باید گواهی عدم سوء پیشینه و امتحانات پزشکی خود را ارائه کنند.

س 4. چه شرایط مالی برای واجد شرایط بودن بعنوان "حامی" وجود دارد؟

ج 4. شخصی که بعنوان "حامی" خود را معرفی می کند باید نشان دهد توانائی مالی کافی جهت رفع نیازهای اولیه خانواده ای که حمایت آنها را قبول کرده دارد.

داشتن چنین شرایطی برای شخصی که "حامی" همسر و یا فرزندانش می شود الزامی نیست.

س 5. "نیازهای اولیه" به چه معنی است؟

ج 5. شخص "حامی" و همسر ایشان (در صورت وجود) باید امکانات اولیه زندگی روزمره خانواده ای را که حمایت آنرا تقبل کرده اند از قبیل: غذا، مسکن، پوشاک و غیره را فراهم کنند. این شامل مخارج درمانی مربوط به چشم، دندان و سایر مواردی که بیمه عمومی کانادا برای کانادایی ها و مقیمان دائم فراهم نمی کند نیز می باشد.

مسئولیت فراهم کردن نیازهای اولیه در صورتی به عهده "حامی" خواهد بود که خانواده ی تحت حمایت نتوانند نیازهای اولیه خود را خودشان فراهم کنند.

س 6. چه شرایط دیگری برای واجد شرایط بودن بعنوان "حامی" وجود دارد؟

ج 6. شخصی که بعنوان "حامی" خود را معرفی می کند باید کانادایی یا مقیم دائم کانادا باشد، حداقل 19 سال یا بیشتر سن داشته باشد، بطور فیزیکی در کانادا ساکن باشد (یا نشان دهد که در زمان ورود خانواده ای که او حمایت آنرا تقبل کرده در کانادا خواهد بود)، زندانی نباشد، ورشکسته نباشد و اگر مقیم دائم است اقامت آن در معرض ابطال نباشد.

س 7. آیا مهاجرانی که ازطریق بستگان مهاجرت کرده اند می توانند در طول زمانی که منتظر بررسی تقاضایشان هستند در کانادا کار یا تحصیل کنند؟

ج 7. در صورتیکه برای این افراد اجازه کار یا اجازه تحصیل صادر شده باشد می توانند در طول زمانی که منتظر بررسی تقاضایشان هستند در کانادا کار یا تحصیل کنند. مهاجرانی که ازطریق بستگان مهاجرت کرده اند در صورتی که در کانادا برای اقامت دائم تقاضا کرده باشند و تقاضای اقامت دائمشان توسط اداره مهاجرت تایید شده باشد می توانند برای دریافت اجازه کار اقدام کنند.

س 8. آیا افرادی که از طریق بستگان مهاجرت می کنند و افرادی که بعنوان "حامی" آنها خود را معرفی می کنند توسط اداره مهاجرت مصاحبه می شوند؟

ج 8. در بعضی از موارد اداره مهاجرت افرادی که از طریق بستگان مهاجرت می کنند و وابستگان آنها را برای یک مصاحبه انتخاب احضار می کند. دلیل اصلی برگزاری چنین مصاحبه هایی این است که اداره مهاجرت از رابطه فامیلی افراد مهاجر با "حامیان" مطمئن شود. در برخی موارد دیگر، "حامی" کانادایی ممکن است در کانادا به مصاحبه احضار شود تا رابطه فامیلی و توانائی مالی خود را ثابت کند. در بعضی موارد نیز هیچ مصاحبه ای انجام نمی شود.

س 9. کل پروسه ی مهاجرت از طریق بستگان چقدر طول می کشد؟

ج 9. بسته به اینکه در کدام شعبه اداره مهاجرت اقدام شده باشد مدت زمان پروسه مهاجرت از طریق بستگان متغیر است. موارد مهاجرت از طریق بستگان در تمامی شعب اداره مهاجرت در اولویت قرار دارند و پرونده چنین افرادی زودتر از پرونده افرادی که در گروه های دیگر مثل متخصصین یا بیزینسی هستند بررسی می شود. میانگین مدت زمان پروسه چنین افرادی 6-12 ماه است.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092