Better Life Canadian Immigraion Services

مهاجرتبرنامه استانی

پرسش و پاسخ – برنامه مهاجرت استانی

۱. برنامه مهاجرت استانی چیست؟

بیشتر دولت‌های استانی کانادا، با دولت فدرال توافقنامه ای دارند که به آنان مجوز می‌دهد که مهاجران به استان خود را انتخاب کنند. بر این اساس، هر استان برنامه مهاجرت خاص خود را ایجاد کرده است. در برنامه مهاجرت استانی، هر استان متقاضیان مهاجرت به آن استان را پس از بررسی پرونده و مدارک و پس از قبولی در مصاحبه انتخاب می‌کند. پس از انتخاب متقاضی برای مهاجرت به استان، پرونده متقاضی برای بررسی‌های پزشکی و امنیتی به اداره مهاجرت فدرال فرستاده می‌شود.
 

۲. کدام استان‌ها در برنامه مهاجرت استانی شرکت دارند؟

در حال حاضر، تمام استان‌های کانادا به جز نانووت در این برنامه مهاجرتی شرکت می‌کنند. البته استان کبک برنامه مهاجرتی خاص خود را دارد که با برنامه مهاجرت استانی کمی متفاوت است. نانووت که می‌توان گفت منطقه ای جدید و در حال توسعه می‌باشد، هنوز برنامه مهاجرت استانی ندارد.
 

۳. آیا استان کبک نیز برنامه مهاجرت استانی دارد؟

کبک، اولین استانی است که برنامه مهاجرت مخصوص به خود را ایجاد کرد. ولی مهاجرت به استان کبک با برنامه مهاجرت استانی کمی متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر بخش مهاجرت کبک را ببینید.
 

۴. آیا برای مهاجرت به کانادا حتماً باید از طریق برنامه مهاجرت استانی عمل کرد؟

خیر؛ برنامه مهاجرت استانی یکی از چند روش موجود برای مهاجرت به کاناداست. ولی با توجه به روند کنونی سیاست‌های مهاجرتی کانادا، به نظر می‌رسد که دولت کانادا مهاجرت از طریق برنامه مهاجرت استانی را تشویق می‌کند و سعی در افزایش تعداد مهاجران از این طریق دارد.
 

۵. مزایای اقدام از طریق برنامه مهاجرت استانی چیست؟

برنامه مهاجرت استانی معمولاً سریع‌تر از برنامه‌های مهاجرت فدرال انجام می‌شود.
 

۶. آیا انتخاب شدن به وسیله برنامه مهاجرتی یک استان، ضمانتی برای دریافت ویزای مهاجرت است؟

خیر؛ استان مورد نظر در ابتدای فرایند، تقاضای مهاجرت و مدارک مربوط را بررسی می‌کند، و معمولاً مصاحبه ای نیز با متقاضی انجام می‌دهد. این مصاحبه تقریباً همیشه در استان مورد نظر انجام می‌شود. پس از قبول شدن تقاضای مهاجرت متقاضی به استان مورد نظر، پرونده برای باقیمانده فرایند، یعنی بررسی امنیتی و معاینه پزشکی، به اداره مهاجرت فدرال ارجاع می‌شود. سرانجام، ویزای مهاجرت به وسیله اداره مهاجرت فدرال صادر خواهد شد.
 

۷. چه معیارهایی برای پذیرش مهاجر به استان‌ها مهم است؟

از آنجا که هر استان معیارهای خود را برای انتخاب مهاجر دارد، توصیه می‌شود که متقاضیان وب‌سایت برنامه مهاجرتی استان مورد نظر خود را ببینند. این وب‌سایت‌ها از طریق این صفحه در دسترس شماست.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092