Better Life Canadian Immigraion Services

تحصيلدانشگاه و کالج

ویزای تحصیلی (دانشجویی)

بیشتر افراد خارجی، به منظور تحصیل در کانادا به ویزای دانشجویی (مجوز تحصیل) نیاز دارند. در واقع، اخذ ویزای دانشجویی دومین مرحله مهم، پس از گرفتن پذیرش، در راه ادامه تحصیل در کانادا می‌باشد. درخواست ویزای دانشجویی باید به سفارت کانادا در کشور محل اقامت متقاضی تسلیم شود. شروط زیر برای درخواست موفقیت آمیز لازمند:

  • متقاضی باید از یک مدرسه، کالج، یا دانشگاه کانادایی پذیرش گرفته باشد؛
  • منابع مالی کافی برای پرداخت شهریه، هزینه‌های زندگی، و بلیت رفت و برگشت به کانادا برای متقاضی و همراهانش در اختیار وی باشد؛
  • متقاضی نباید سابقه مجرمیت در کشور خود داشته، یا برای کانادا ریسک امنیتی محسوب گردد (ممکن است گواهی عدم سوء پیشینه از متقاضی خواسته شود)؛
  • متقاضی باید از سلامت جسمانی برخوردار باشد (ممکن است معاینات پزشکی از متقاضی خواسته شود)؛ و
  • متقاضی باید کارمند اداره مهاجرت کانادا را قانع کند که پس از پایان دوره تحصیلاتش به کشور خود باز خواهد گشت (بسیار محتمل است که متقاضی برای مصاحبه به سفارت دعوت شود).

داشتن نامه پذیرش از یک موسسه آموزشی در کانادا، شرطی حیاتی برای درخواست ویزای دانشجویی است. بنابراین، متقاضی باید قبل از درخواست ویزای دانشجویی، روند گرفتن پذیرش تحصیلی از یک مدرسه، کالج، یا دانشگاه را کامل کرده باشد.

پیش از درخواست ویزا، آگاهی از مدت زمان لازم برای رسیدگی به این درخواست اهمیت ویژه‌ای دارد. از آنجا که روند بررسی تقاضای ویزا ممکن است طولانی باشد (برای مثال، در ایران این زمان حداقل حدود ۱۰ هفته است)، زمان‌بندی درخواست مهم است؛ زیرا متقاضی قبل از شروع دوره آموزشی خود، زمان برای مسافرت و مستقر شدن در کانادا نیاز دارد.

زندگی بهتر می‌تواند در ارسال درخواست ویزای دانشجویی، با درست کردن یک درخواست منظم و حرفه‌ای و ارسال آن به سفارت مربوط، به شما یاری رساند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ویزای دانشجویی با ما تماس بگیرید.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092