Better Life Canadian Immigraion Services

بازديدبازديد از کانادا

مقدمات سفر

قبل از مسافرت به کانادا، هر کسی باید دارای گذرنامه معتبر بوده و اعتبار گذرنامه باید حداقل ۶ ماه پس از ورود به کانادا باشد.

اغلب مسافران به کانادا نیاز به ویزا دارند، بجز آنهایی که از اتباع کشورهای معاف از ویزا هستند. ویزاهای اقامت موقت کانادا (ویزای توریستی) معمولا از تاریخ ورود به کانادا ۶ ماه اعتبار دارند، مگر آن که خلاف این موضوع بر روی گذرنامه ذکر شده باشد.

بیمه مسافرتی الزامیست و توصیه می شود همه گردشگران قبل از عزیمت به کانادا برای خود بیمه سفر ویابیمه حوادث خریداری نمایند. از آنجایی که هزینه های پزشکی در کانادا برای افراد غیر مقیم بالا است، بهتر است (و در مواردی الزامیست) که بیمه را قبل از ورود به کانادا خریداری نمایند.

تمامی کارت های اعتباری معتبر در کانادا قابل استفاده اند. چکهای مسافرتی نیز می توانند در کانادا مورد استفاده قرار گیرند و به راحتی نقد می شوند.

اگر قصد رانندگی در کانادا دارید، مطمئن شوید که گواهینامه رانندگی فعلی شما برای رانندگی در کانادا معتبر است. کانادا دارای مقررات رانندگی سختی است و گواهینامه های رانندگی تعدادی از کشورها برای رانندگی در کانادا معتبر نمی باشد.

با توجه به شرایط آب و هوایی متنوع کانادا، بهمراه داشتن لباس مناسب برای هر فصل نیز اهمیت ویژه دارد.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092