Better Life Canadian Immigraion Services

مهاجرتنیروی متخصص فدرال

معیارهای پذیرش - فدرال

گروه نیروی کار متخصص فدرال یکی از بزرگ ترین گروه های مهاجرتی به کانادا است. با توجه به تاریخچه مهاجرت به کانادا، بیش از ۷۰% مهاجران سالانه به کانادا از طریق این برنامه به کانادا مهاجرت کرده‌اند. متقاضیان برای مهاجرت در این گروه، باید واجد شرایط زیر باشند تا بتوانند در این گروه اقدام به مهاجرت کنند:

۱. حداقل یک سال تجربه کاری در یکی از مشاغل موجود در گروه مشاغل 0، A و B طبق National Occupational Classification

۲. داشتن حداقل مهارت زبانی در یکی از دو زبان رسمی کانادا (انگلیسی یا فرانسه) جزو شرایط لازم اقدام برای مهاجرت در نظر گرفته شده است. معیارهای داشتن حداقل مهارت زبانی به شرح زیرند:

  • برای کسانی که انگلیسی را به عنوان زبان اصلی خود انتخاب کنند: حداقل امتیاز ۶ در هریک از چهار مهارت شنیدن، خواندن، نوشتن، و مکالمه در آزمون IELTS

  • برای کسانی که فرانسه را به عنوان زبان اصلی خود انتخاب کنند: حداقل امتیاز ۲۴۸ در شنیدن، ۲۰۶ در خواندن، و ۳۰۹ در نوشتن و مکالمه در آزمون TEF

۳. داشتن ارزیابی اعتبار مدرک تحصیلی Educational Credential Assessment (ECA)

٤. کسب حداقل ۶۷ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز مطابق فاکتورهای جدول زیر:

معیار

امتیاز

 سن

۱٢

 تحصیلات

٢٥

 تجربه کاری

١٥

 مهارت زبانی

           زبان اول (انگلیسی / فرانسه)
           زبان دوم (فرانسه / انگلیسی)

٢٨

٢٤
٤

 قابلیت انطباق

            مهارت زبان همسر در صورت تاهل
            پیشنهاد شغل در کانادا
            تحصیل در کانادا
            داشتن خویشاوند نزدیک در کانادا

حداکثر ١٠

٥
٥
٥
٥

            تجربه کاری قبلی در کانادا

١٠

 

از ژانویه ٢٠١٥، متقاضیان مهاجرت به کانادا در گروه نیروی کار متخصص، از طریق سیستم ورود سریع به (Express Entry) انتخاب می شوند. متقاضیان بر اساس اطلاعات موجود در پروفایلشان طبق سیستم امتیازبندی جامع (CRS) امتیاز بندی شده و کسانی که بالاترین امتیاز را داشته باشند انتخاب شده و دعوت می شوند تا برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

برای سنجش دقیق میزان امتیازتان، می توانید فرم ارزیابی مربوط به کارکنان حرفه‌ای فدرال را پر کنید. همچنین میتوانید برای مشاوره تلفنی یا حضوری با یکی از مشاوران شرکت زندگی بهتر با ما تماس بگیرید.


تغییرات از ١٩ نوامبر ٢٠١٦:

امتیازات مربوط به دریافت پیشنهاد کاری به شکل زیر تغییر کرد:

  • ٢٠٠ امتیاز برای داشتن پیشنهاد کاری معتبر درمشاغل گروه  00
  • ٥٠ امتیاز برای داشتن پیشنهاد کاری معتبر در سایر مشاغل گروههای  0،  A و B

امتیازات مربوط به  تحصیل در کانادا برای سطوح بالاتر از دبیرستان افزایش یافت:

  •  ١٥ امتیاز برای دوره های  ١ یا ٢ ساله دیپلم یا گواهینامه
  •  ٣٠ امتیاز برای دوره های سه سال و بیشتر لیسانس، دیپلم یا گواهینامه
  • ٣٠  امتیاز برای دوره های حداقل یک سال  حرفه ای، کارشناسی ارشد و یا دکترا

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092