Better Life Canadian Immigraion Services

سرمايه گذاريسرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران فدرال

این برنامه مهاجرتی برای افراد صاحب تجربه در کسب و کار است که تمایل داشته باشند ۸۰۰،۰۰۰۰ دلار در کانادا سرمایه‌گذاری کرده، و از این طریق اقامت دائم کانادا را بگیرند. این افراد باید به اداره مهاجرت کانادا مدارکی دال بر سابقه خود در مدیریت کسب و کار، و دارا بودن حداقل سرمایه ۱،۶۰۰،۰۰۰ دلار کانادا ارائه دهند.

سرمایه‌گذاری این افراد در کانادا به وسیله اداره مهاجرت کانادا مدیریت شده و در جهت کمک به رشد اقتصادی استان‌های مختلف و ایجاد شغل بیشتر در کانادا به کار انداخته می‌شود. اصل این سرمایه‌گذاری به وسیله دولت استانی که دریافت کننده آن است ضمانت می‌گردد. این سرمایه‌گذاری ۸۰۰،۰۰۰ دلاری پس از حدود پنج سال بدون سود به فرد متقاضی بازگردانده خواهد شد.


اطلاعیه مهم:

برنامه مهاجرتی سرمایه‌گذاران فدرال تا اطلاع ثانوی بسته است.

اداره مهاجرت فدرال در جولای ۲۰۱۱ (مرداد ۱۳۹۰) اعلام کرد که برای دوره ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ فقط ۷۰۰ تقاضای مهاجرت سرمایه‌گذاری قبول خواهد کرد. این ظرفیت خیلی سریع و در کمتر از چهار هفته از اعلام این خبر به حد نصاب رسید، و در نتیجه تا تاریخ جولای ۲۰۱۲ هیچ تقاضای مهاجرتی در این گروه پذیرفته نمی‌شود.

هدف از اعمال این محدودیت به وسیله اداره مهاجرت کانادا این است که تعداد پرونده های سرمایه‌گذاری که در انتظار رسیدگی در این اداره انباشته شده است کاهش یابد، و در نتیجه میزان تأخیر در بررسی پرونده های سرمایه‌گذاری (که بعضاً تا پنج سال نیز می‌رسد) از قبل کمتر شود.


Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092