Better Life Canadian Immigraion Services

سرمايه گذاري

سرمایه‌گذاران

از نظر قوانین مهاجرت کانادا، سرمایه‌گذاران افرادی هستند با تجربه مدیریت یک کسب و کار، متمایل به سرمایه گذاری در کانادا، و دارای سرمایه ای که قانونمند به دست آمده باشد. برنامه های مهاجرتی سرمایه‌گذاران به دو بخش عمده تقسیم می‌شود: برنامه سرمایه گذران فدرال، و برنامه سرمایه‌گذاران کبک. این دو برنامه بسیار شبیه به یکدیگرند، و اگر فردی برای یکی واجد شرایط باشد، معمولاً برای دیگری نیز خواهد بود.

منظور از تجربه مدیریت کسب و کار که یکی از پیش نیازهای این برنامه است، داشتن تجربه مالکیت سهم از یک بیزینس و مدیریت  مالی، نیروی انسانی، و عملیاتی در آن می‌باشد. در واقع هدف این پیش نیاز این است که افراد با تجربه در کسب و کار را از افرادی که صرفاً ثروتمند هستند، متمایز کند.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای مهاجرت سرمایه گذاران ۱،۶۰۰،۰۰۰ دلار کاناداست. این سرمایه می‌تواند شامل ثروت همسر، و  ثروتی که به ارث رسیده یا به صورت هدیه دریافت شده نیز باشد. مهم‌ترین لازمه این ثروت این است که باید از طرق قانونی به دست آماده باشد، و به همین دلیل کارمندان اداره مهاجرت منابع ثروت فرد را به دقت بررسی می‌کنند.

در زمان سرمایه‌گذاری در کانادا، متقاضیان حق انتخاب بین دو گزینه را دارند: سرمایه گذاری به مبلغ ۸۰۰،۰۰۰ دلار کانادا برای مدت ۵ سال، که پس از ۵ سال بدون سود به آنان بازگردانده می‌شود؛ و یا استفاده از وام سرمایه‌گذاری که مستلزم پرداخت ۱۸۰،۰۰۰ دلار کانادا (بدون بازگشت) می‌باشد. برای استفاده از وام سرمایه گذاری، تعدادی از مؤسسات مالی و بانک‌های تأیید شده توسط دولت کانادا، این خدمات را به سرمایه‌گذار ارائه خواهند داد.


اطلاعیه مهم:

از تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱، هیچ یک از دو برنامه مهاجرت سرمایه‌گذاران برای ایرانیان در دسترس نیست. برنامه سرمایه‌گذاران فدرال به دلیل رسیدن به حد نصاب ۷۰۰ نفر در سال، برای سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ بسته شده است. برنامه سرمایه‌گذاران کبک نیز اخیراً اعلام کرده است که این برنامه تا اطلاع ثانوی بر متقاضیان ایرانی بسته است.


Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092