Better Life Canadian Immigraion Services

مهاجرت

مهاجرت از طریق خویشاوندی

دولت کانادا مشوق این است که مهاجران به تدریج اعضای خانواده خود را نیز به کانادا بیاورند. دلیل این سیاست این است که شانس موفقیت مهاجران، در صورت داشتن بستگان مقیم در کانادا به مراتب بیشتر خواهد بود.

اگر عضوی از خانواده شما در کانادا زندگی می‌کند، ممکن است شما با مهاجرت به کانادا از طریق برنامه خویشاوندی بتوانید به ایشان بپیوندید.

برای اینکه واجد شرایط استفاده از این برنامه شوید، می‌بایست یک نفر از بستگان شما در کانادا زندگی کند، و شهروند کانادا یا مقیم دائم این کشور باشد. همچنین این عضو خانواده شما، باید نقش حامی شما را قبول کند، که بدان معنی است که در صورتی که خودتان از پس هزینه های زندگی در کانادا برنیایید، او مسئول پرداخت هزینه های شما در سالهای اول اقامت در کانادا خواهد بود.


اطلاعیه مهم:

با توجه به اینکه در سال جاری، کانادا برای متقاضیان برنامه اسپانسرشیپ والدین، پدر بزرگها و مادر بزرگها به تعداد کافی پرونه دریافت کرده است، این برنامه در حال حاضر بسته می باشد. ولی  از ٣ ژانویه ٢٠١٧ این برنامه برای تعداد ١٠،٠٠٠ پرونده جدید مجدداً باز خواهد شد. برای آن دسته از خانواده هایی که قصد دارند پدر و مادر و یا پدربزرگ و مادربزرگ خود را به کانادا دعوت کنند،  سوپر ویزا و ویزای توریستی پنج ساله همچنان سریعترین و راحترین راه برای به  هم پیوستن والدین، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با عزیزانشان میباشد.

ازاول دیماه ١٣٩٣، همسران واجد شرایط، این شانس را دارا خواهند بود که طی زمانی که برای بررسی تقاضای اقامت دائم خود منتظر می مانند در کانادا کار کنند. اداره مهاجرت کانادا پیش از آنکه  در مورد تقاضای مهاجرت آن ها تصمیم نهایی گرفته شود، برای برخی از همسران که از داخل کانادا برای اقامت دائم اقدام می نمایند، اجازه کار بدون محدودیت صادر می کند.

افرادی که به عنوان همسر برای ورود به کانادا اسپانسر شده اند به مدت پنج سال نمیتوانند از طریق اسپانسرشیپ برای اقامت همسر خود در کانادا اقدام نمایند. بر اساس قوانین مهاجرتی کانادا، اگر فردی همسرش را اسپانسر کند نمی تواند تا پنج سال بعد از اقامت دائم خود، همسر جدیدی را اسپانسر کند.


Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092