Better Life Canadian Immigraion Services

مهاجرت

برنامه استانی (PNP)

برنامه مهاجرت استانی (PNP) گزینه ایست برای افرادی که می دانند در کدام استان یا منطقه کانادا تمایل به سکنا گزیدن دارند. کسانی که مایل به مهاجرت به کانادا از طریق این برنامه هستند، ابتدا می بایست در خواست خود را به استان مورد نظر ارسال نمایند و مراحل انتخاب آن استان را دنبال کنند.

هراستان متقاضیان را بر اساس نیازهای فوری خود در بازار کار انتخاب می کند. افرادی که تحت این برنامه اقدام می کنند می بایست دارای مهارت ها ، تحصیلات و تجربه کاری باشند که جوابگوی نیاز فوری اقتصاد آن استان است.

از نظر سیستم مهاجرت کانادا، برنامه مهاجرت استانی به استانها اجازه می دهد تا افرادی را که مایل به مهاجرت به کانادا و اقامت در آن استان خاص هستند، و به اقتصاد آن کمک خواهند کرد، انتخاب کنند. از دید مهاجران به کانادا گزینه انتخاب استانی، در صورتی که فرد متقاضی دارای شرایط خاص آن باشد، گزینه ای سریع جهت اخذ اقامت دائم کانادا محسوب میشود.

پروسه برنامه مهاجرت استانی بسته به اینکه فرد متقاضی قصد دارد برای کدام استان اقدام کند میتواند به صورت عادی و یا از طریق آنلاین و برنامه ورود سریع به کانادا (Express Entry)  باشد. در هر حال، لازم است متقاضی دو مرحله زیر را طی نماید:

١. در مرحله اول، متقاضی باید تصمیم بگیرد که تمایل دارد در کدام استان زندگی کند و برای برنامه استانی همان استان اقدام نماید و درخواست خود را به اداره مهاجرت استان مورد نظر ارسال کند. سپس استان مورد نظردرخواست متقاضی را بر اساس نیازهای مهاجرتی استان خود و اینکه آیا متقاضی واقع قصد دارد در آن استان زندگی کند، بررسی می کند. متقاضیانی که از طریق Express Entry  برای برنامه های استانی اقدام می کنند می بایست حداقل امتیاز مورد نیاز را در یکی از گروه های مهاجرتی فدرال داشته باشند.

٢. پس از بررسی پرونده و مدارک  و دریافت پذیرش از استان مورد نظر جهت مهاجرت، درخواست اقامت دائم باید به اداره مهاجرت فدرال فرستاده شود. این مرحله شامل آزمایشات پزشکی و بررسی های امنیتی نیز هست.

معیارهای پذیرش برای برنامه مهاجرت استانی با سیستم امتیاز بندی مهاجرت فدرال تفاوت دارد، و هر استان بسته به نیازهای خود، یک سری معیارهای پذیرش خاص را برای پذیرش مهاجر تعریف میکند، و ممکن است دارای مراحل خاصی در پذیرش مهاجر باشد.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092