Better Life Canadian Immigraion Services

تحصيلدانشگاه و کالج

اقامت دائم به‌ واسطه تحصیل در کبک (PEQ)

متقاضیانی که دارای سابقه تحصیل در کبک باشند می توانند از طریق این برنامه برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایندProgramme de l’expérience Québécoise (PEQ) .

متقاضیان باید در زمان ارائه درخواستCSQ  تمامی شرایط مورد نیاز برنامهPEQ را دارا باشند:

  • باید قصد اقامت و اشتغال در کبک را داشته باشند
  • با ویزای معتبر و با هدف تحصیل در کبک زندگی کرده باشند
  • حداقل نیمی از دوران تحصیل خود را در کبک گذرانده باشند
  • دارای مدرک معتبر از کبک بوده و یا تا شش ماه آینده قبل از ارسال درخواست CSQ، تحصیل خود را به پایان برسانند
  • سطح زبان فرانسه آنها در حد بالاتر از متوسط باشد
  • توانایی تامین هزینه های تحصیل و زندگی خود و خانواده خود را برای مدت حداقل سه ماه داشته باشند
  • حداقل سن متقاضی ١٨سال باشد
Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2023 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092