Better Life Canadian Immigraion Services

بازديدبازديد از کانادا

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی / فرانسه

پر واضح است که تسلط بر زبان رسمی کشوری که بعنوان مکان زندگی دائمی خود انتخاب کرده اید از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است.

بسیاری از متقاضیان مهاجرت به کانادا بر این گمان هستند که تنها متقاضی اصلی پرونده باید به زبان انگلیسی یا فرانسه تسلط داشته باشد، چرا که تنها اوست که باید مدرکی دال بر توانایی زبانی خود ارائه نماید؛ در حالی که این، تصور درستی از مهاجرت محسوب نمی‌شود. از آنجا که تمامی افراد خانواده در پرونده مهاجرتی قرار دارند و در نهایت به کانادا مهاجرت خواهند کرد، همگی آنان باید تسلط کافی به حداقل یکی از دو زبان رسمی کانادا داشته باشند.

بنابراین، کلیه افراد خانواده باید تا آخرین روزهای اقامت خود در ایران، همواره به یاد گیری زبان انگلیسی یا فرانسه ادامه دهند. دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه برای مهاجرانی که قصد عزیمت به کشور کانادا را دارند، از عوامل اصلی تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت آنان در کاناداست. میزان موفقیت در کار، تحصیل، و زندگی اجتماعی مهاجران با میزان مهارت آنان در برقراری ارتباط موثر با دیگر افراد جامعه‌ای که به زودی عضوی از آن خواهند بود، ارتباط مستقیم دارد.

باارزش‌ترین توشه‌ای که یک فرد مهاجر به کانادا می‌تواند با خود به همراه داشته باشد، مهارت برقراری ارتباط و ایجاد تماس با اعضاء جامعه کانادا است. در مدرسه زبان ما، امکان یادگیری زبان انگلیسی و فرانسوی در تمام سطوح و برای تمام مقاصد فراهم است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاس‌های زبان با ما تماس گرفته یا از وب سایت www.aryanpourcenter.com دیدن کنید.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092