Better Life Canadian Immigraion Services

مهاجرت

مهاجرت از طریق خویشاوندی

دولت کانادا مشوق این است که مهاجران به تدریج اعضای خانواده خود را نیز به کانادا بیاورند. دلیل این سیاست این است که شانس موفقیت مهاجران، در صورت داشتن بستگان مقیم در کانادا به مراتب بیشتر خواهد بود.

اگر عضوی از خانواده شما در کانادا زندگی می‌کند، ممکن است شما با مهاجرت به کانادا از طریق برنامه خویشاوندی بتوانید به ایشان بپیوندید.

برای اینکه واجد شرایط استفاده از این برنامه شوید، می‌بایست یک نفر از بستگان شما در کانادا زندگی کند، و شهروند کانادا یا مقیم دائم این کشور باشد. همچنین این عضو خانواده شما، باید نقش حامی شما را قبول کند، که بدان معنی است که در صورتی که خودتان از پس هزینه های زندگی در کانادا برنیایید، او مسئول پرداخت هزینه های شما در سالهای اول اقامت در کانادا خواهد بود.


اطلاعیه مهم:

از تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۱، پذیرش درخواست مهاجرت خویشاوندی برای پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ‌ها به مدت ۲۴ ماه به حالت تعلیق درآمده است.  این تعلیق موقت، بخشی از راه حل چند جانبه رسیدگی به حدود ۱۶۵،۰۰۰ درخواست عقب افتاده برنامه خویشاوندی است که همچنان در صف انتظار اداره مهاجرت قرار دارند.

بنابراین، اداره مهاجرت کانادا (CIC) هیچ درخواست جدیدی را در این گروه، حداقل تا ماه نوامبر سال ۲۰۱۳، قبول نمی‌کند. جنبه دیگر سیاست اداره مهاجرت این است که تعداد والدین و پدر و مادربزرگ‌هایی که هر سال به کانادا پذیرفته خواهند شد (از پرونده‌هایی که قبلاً ارسال شده و در انتظار پذیرش هستند)، با بیش از ۶۰% افزایش، از ۱۵،۵۰۰ پرونده در سال ۲۰۱۰ به ۲۵،۰۰۰ در سال ۲۰۱۲ خواهد رسید که این، بیشترین تعداد سالانه در حدود دو دهه اخیر است. میتوان امید داشت که با انجام این سیاست‌ها، روند رسیدگی به این درخواست‌ها سریع‌تر از گذشته انجام شود. برای اطلاعات بیشتر، این خبر را ببینید.

درخواست‌های مهاجرت خویشاوندی همسر و فرزندان طبق روال سابق همچنان پذیرفته شده و با سرعت معقولی بررسی می‌شوند.


Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2017 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092