Better Life Canadian Immigraion Services

تحصيلدانشگاه و کالج

امکان اقامت دائم برای دانشجویان یا فارغ التحصیلان دوره دکتری در کانادا

از تاریخ پنجم نوامبر ۲۰۱۱، دانشجویان خارجی که تحصیلات خود را در مقطع PhD در یکی از مراکز آموزش عالی  کانادا به اتمام رسانده‌اند، و یا در حال تحصیل در دوره PhD می‌باشند، می‌توانند برای اخذ اقامت دائم کانادا در گروه متخصصان فدرال (Federal Skilled Workers) اقدام نمایند. تا تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۲، حداکثر ۱۰۰۰ درخواست اقامت دائم از افراد واجد شرایط در یکی از دو گروه زیر پذیرفته خواهد شد:

۱. دانشجویان خارجی که هم اکنون در یک دوره   Ph.D در یکی از مراکز آموزش عالی خصوصی یا غیر خصوصی کانادا ثبت نام کرده، و حداقل دو سال از مدت تحصیل خود را گذرانده باشند؛

۲. افرادی که تحصیلات دوره Ph.D   خود را در ۱۲ ماه ماقبل درخواست اقامت دائم، به پایان رسانده‌اند.

این متقاضیان بر اساس قوانین موجود برای مهاجرت متخصصان فدرال (Federal Skilled Workers) اقدام کرده و در درخواست اقامت دائم آنان معیارهای پذیرش متخصصان فدرال (سن، تحصیلات، سوابق کاری، توانایی زبان انگلیسی و فرانسه و تطبیق پذیری) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. متقاضیان باید حداقل امتیاز ۶۷ را در زمان ارسال پرونده خود بدست آورند. برای این دسته از متقاضیان، اشتغال و یا داشتن سابقه کار در یکی از ۲۹ شغل مورد نیاز در گروه متخصصان فدرال (Federal Skilled Workers) الزامی نمی‌باشد. به نظر می‌رسد از آنجایی که این افراد تحصیلات خود را در مراکز آموزش عالی کانادا  و به زبان انگلیسی گذرانده‌اند، نیاز به ارائه مدرک زبان انگلیسی نداشته باشند.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2017 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092